Olet lämpimästi tervetullut sivuilleni! Olen HELENA LAHTINEN, lapualainen kaupunginvaltuutettu.

lapset_ja_nuoret_banneri.gif


Helena Lahtinen Kokoomuksen ehdokkaana eduskuntavaaleihin

Sunnuntai 4.11.2018 klo 20:39

Sai­raan­hoi­ta­ja, ter­vey­den­hoi­ta­ja ja hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri He­le­na Lah­ti­nen on lu­pau­tu­nut La­pu­an ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si. Se mer­kit­see sitä, et­tä Lah­ti­nen sa­mal­la myös vaih­taa puo­lu­et­ta kris­til­lis­de­mok­raa­teis­ta ko­koo­muk­seen.

– Olen ol­lut kris­til­lis­de­mok­raat­tien edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­na Vaa­san vaa­li­pii­ris­sä ai­kai­sem­mis­sa vaa­leis­sa. Puo­lu­een pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa ker­roin, et­tä en ase­tu enää eh­dol­le. Sit­ten tuli yl­lät­tä­vä yh­tey­de­not­to ko­koo­muk­ses­ta, sa­noin eh­kä. Jat­koim­me kes­kus­te­lua, ja löy­sim­me yh­tei­sen suun­nan. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pää­tin, et­tä ha­lu­an an­taa oman asi­an­tun­te­muk­se­ni yh­tei­seen käyt­töön. Vir­ka­töi­de­ni kaut­ta mi­nul­la on ko­ke­mus­ta, tie­tä­mys­tä ja näyt­töä pai­kal­li­ses­ti, mut­ta myös alu­eel­li­ses­ti ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti, He­le­na Lah­ti­nen ker­too.

Hän sa­noo pie­nen puo­lu­een ja ryh­män edus­ta­ja­na seu­ran­neen­sa si­vus­ta asi­oi­ta ja huo­man­nut, et­tä vain yh­des­sä te­ke­mäl­lä ja luot­ta­mus­ta ra­ken­ta­mal­la asi­oi­ta voi­daan vie­dä eteen­päin.

– Mie­lel­lään oli­sin läh­te­nyt eh­dol­le si­tou­tu­mat­to­ma­na, mut­ta suu­ri puo­lue pys­tyy an­ta­maan vah­van taus­ta­tu­en, Lah­ti­nen to­te­aa

https://www.lapuansanomat.fi/uutiset/helena-lahtinen-kokoomuksen-ehdokkaana-eduskuntavaaleihin-6.1.47373.3521beea4f

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia


Uutiset

KD ja sitoutumattomat srkvaaleissa (04.10.2018)
Ehdokaslista edustaa laajasti seurakunnan jäseniä sekä eri herätysliikkeitä tavoitteena Raamatun sanaa todeksi elävä kirkko, johon jokainen on tervetullut ja seurakunta..

27.08.2018  VALTUUSTOALOITE EVA (ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI )
22.04.2018  Pohjanmaan piirin kevätkokokuksen julkilausuma
02.04.2018  VALTUUSTOALOITE VARHAISKASVATUKSEN MAKSUTON KESÄKUUKAUSI