HYVINVOINNISTA ELINVOIMAA

HYVINVOINTI ON TURVALLISUUTTA


Turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Turvallisuus on arjen turvallisuutta, asumisen ja liikkumisen, lähiruoan ja elinympäristön turvallisuutta. Turvallisuus kuuluu myös tuleville sukupolville koko Suomessa. Turvallisuus on jokaisen osallisuutta ja erityisesti on huolehdittava heikompien, lasten ja vanhusten, turvallisuudesta ennakoivasti ja inhimillisesti. Turvallisuus on elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, tarvittaessa saattohoitoa. Turvallinen Suomi mahdollistaa ihmisarvoisen elämän, sosiaaliturvan ja maan rajojen turvan.

HYVINVOINTI ON TERVEYTTÄ

Koko yhteiskunnan hyvinvoinnin lähtökohtana on hyvinvoiva ihminen. Elinkaareen rakentuva terveyden- ja sosiaalihuollon kokonaisuus perhekeskuksesta ikäkeskukseen, vastaanottopalveluista kotiin annettaviin palveluihin ja asumiseen, toimii inhimillisesti jokaista yksilöä kunnioittaen ja toimintakykyä vahvistaen. Perhetyön avulla perheitä on tuettava ennakoivasti ja inhimillisesti ilman raskasta lastensuojelua. Omaishoitajalle kuuluu kunnon korvaus ja riittävät tukipalvelut vapaapäivineen. Koulussa ja työssä jokaisella on oltava oikeus oppia ja tehdä työtä ilman kiusaamista ja syrjintää, oppilashuollon ja työhyvinvointiorganisaation avulla jokaisen on saatava apu ajoissa. Mielenterveyspalveluita on oltava saatavilla tarpeen mukaisesti ja ne on saatava osaksi peruspalveluita. Tarvittavat palvelut, myös erityispalvelut sekä mielen hyvinvointia ja liikkumista edistävät, on oltava jokaisen saatavilla omaa voimaantumista ja elämänhallintaa edistävästi. Vuoden 2023 alusta toteutuvan sote-uudistuksen on turvattava palveluiden saatavuus tarpeenmukaisesti ja lähipalveluina.


HYVINVOINTI ON HUOLENPITOA YMPÄRISTÖSTÄ


Puhdas luonto ja ympäristö ovat suomalaisten yhteinen kansallisomaisuus. Tie- ja rataverkoston kunto sekä toimivat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat työnteon, matkailun ja yritysten toiminnan. Etel-Pohjanmaa on ruoka- ja yrittäjyysmaakunta, väylien on oltava kulkukunnossa. VT19 nelikaistaisuus on koko alueen kannalta keskeinen väylähanke. Lähiruokaa tuottava maatalous ja elintarviketuotanto sekä metsä- ja metalliteollisuus tarjoavat työtä ja välttämättömiä kulutushyödykkeitä ympäristö huomioiden. Kiertotalouden, ympäristöä säästävien työntekomahdollisuuksien, energiantuotannon ja luonnonvarojen viisaan hyödyntämisen avulla on hillittävä ilmastomuutoksen haittoja järkevästi sopeutuksen on oltava maltillista.

HYVINVOINTI ON TYÖTÄ JA OPPIMISTA


Koulupolku ja oppiminen varhaiskasvatuksesta ammattipätevyyden saamiseen asti ja työvuosien tarpeiden mukaan on jokaisen ulottuvilla ja mahdollistaa elinikäisen oppimisen. Yrittäjyyskasvatus ja talousosaaminen nivotaan koulutuksen eri vaiheisiin. Työn tekemisen pitää olla aina joutenoloa kannustavampaa ja oppisopimuskoulutusta on kehitettävä väylänä työllistymiseen. Opiskelupaikkoja ja työtä on oltava tarjolla maakuntien alueella. Korkea-asteen koulutuksen resurssien avulla koulutus linkittyy saumattomasti alueen toimijoiden ja elinkeinoelämän verkostokehittämiseen. Verotuksen on oltava oikeudenmukaista, hyvinvointia ja työllistämisedellytyksiä edistävää. Työtä tekevien ohella eläkeläisten verotuksen on oltava oikeudenmukaista ja eläkkeiden ostovoiman mahdollistavaa. Perheillä on oltava uskallus hankkia lapsia, mahdollisuus lasten- tai omaishoidon ja työn yhdistämiseen joustavasti ja vapaus valita omaan tilanteeseensa sopiva hoitomuoto.


HYVINVOINTI ON TALOUDEN HALLINTAA

Alueen korkeakoulujen, yritysten, kuntien, kolmannen ja neljännen sektorin yhteiseen kehittämiseen luodaan toimintamalli, jossa käytetään myös valtion innovaatiorahoituksen instrumentteja. Alueen työllisyysnäkymiä on parannettava ja koulutuspaikkoja on oltava myös opetus- ja hoito-osaamisen alueilla. Erityisesti pk-yritysten neuvontaa ja mentorointia lisätään. Kuntien vastuulle siirtyviä työllisyyspalveluita on kehitettävä, jotta jokaiselle työikäiselle voidaan varmistaa koulutusja sitä vastaava työ. Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia on parannettava ja työpajatoimintaa lisättävä. Ongelmien hoidon kustannuksista siirretään painopiste varhaisempaan puuttumiseen ja tällä kevennetään raskaan hoidon kustannuksia ja sen myötä kestävyysvajetta. Työn ja eläkkeen verotuksen on oltava oikeudenmukaista. Hyvinvointi tulee halvemmaksi.