Kiitos!

Maanantai 24.1.2022 klo 0:07

Sydänlämmin kiitos viesteistä, kannustuksista ja äänistä! 511 ääntä on melkoinen potti! Tässä vaiheessa vaalit ovat ohi ja lopputulos valmiina, mutta työ yhteisen hyvän tulevaisuuden eteen on vasta alussa.

Kommentoi kirjoitusta.

Auringon ja vaalirauhan laskeutuessa

Lauantai 22.1.2022 klo 18:09

Aurinko on laskenut ja vaalirauha laskeutunut Etelä-Pohjanmaalle. Huomenna varsinaisena vaalipäivänä kansa äänestää ja illalla selviää vaalien lopullinen tulos.

Meillä on yhteinen huoli yksittäisen ihmisen ja perheen avun saannista, rahan ja tekijöiden riittävyydestä, omien ja läheisten palveluiden saannista tarpeen tullen. Meillä on yhteinen huoli oman kunnan ohella koko maakunnan tulevaisuudesta, hyvinvoinnista ja elinvoimasta.

Lämmin kiitos viesteistä, yhteydenotoista, keskusteluista ja kannustuksesta näiden kuluneiden viikkojen aikana.

Ja isot kiitokset Lapuan ja koko Etelä-Pohjanmaan porukalle! Kisa on ollut reilu ja kannustava, yhdessä on tehty vaalityötä ajan ja voimien rajoissa - ja Kokoomuksen Riikan ja Jessen aktiivinen info, tuki ja kannustus on erityisen kiitoksen aihe.

Kun etsii toisten parasta, löytää omansa.

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteistyötä ja toimintamalleja

Sunnuntai 16.1.2022 klo 13:04

Kunta ja hyvinvointialue ovat tasavertaisia juridisia toimijoita ja sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä alueelle kunnan suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyöksi.

Tämän yhteistyön määrä ja laatu ratkaisee yksittäisen asiakkaan ja perheen avun ja tuen vaikuttavuuden, mutta samalla sekä kunnan että alueen talouden kantokyvyn.

Lastensuojelussa yhden lapsen laitossijoitus maksaa yli 60 000 € vuodessa. Joka päivä 7-8 nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Työiän kestävän syrjäytymisen hinta on Valtiontalouden tarkastusviraston laskelmien mukaan 1,2 miljoonaa euroa.

Työllisyyden hoito on siirtymässä kuntien vastuulle. Kunnat maksavat Kelalle pitkäaikaistyöttömyyden raipparahakustannuksia, esimerkiksi vuonna 2020 Kauhava 549 375 €, Lapua 491 787 € ja Seinäjoki 4 141 275 €. Työttömyys on vähäistä, Etelä-Pohjanmaalla vain 6,1 % marraskuussa 2021, mutta pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.

Liikkumattomuus maksaa. UKK-instituutin arvion mukaan vuosikustannukset ja tuottavuuden menetykset ovat jopa 3,2–7,5 miljardia euroa, jos mukaan lasketaan terveydenhuollon, koti- ja laitoshoidon kustannukset, verotulomenetykset, työttömyyskulut sekä syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset.

Kunnan ja alueen tiivis yhteistyö ja nimenomaan varhaisen tuen toimintarakenteet ovat edellytys lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäksi myös työikäisten, vammaisten ja ikäväestön toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä.

Kuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintojen on löydettävä uudet tavat yhteistyöhön keskenään ja alueen kanssa samalla kun uusi alue vastaa hakee muotoaan. Soteuudistus on haaste alueelle, mutta samalla myös kunnalle. Perhekeskuksen ja ikäkeskuksen sekä liikunta- ja elintapaneuvonnan kehittämisestä on hyvä aloittaa yhdessä kolmannen sektorin, seurakunnan ja liikuntajärjestöjen kanssa.

Kommentoi kirjoitusta.

Tarvitaan uusia tapoja, ei pelkkiä puheita

Lauantai 8.1.2022 klo 19:54

Hyvinvointialue tarvitsee toimiakseen uusia ideoita ja toimintatapoja.

Neuvola ja perhekeskus tarvitaan lähelle eikä kouluterveydenhuollosta ei pidä siirtää työntekijöitä muualle. Sinne pitää sen sijaan kehittää sähköisiä terveystarkastuksia, chatti- ja keskusteluapua, varsinkin kun korona vaikeuttaa pitkäkestoisesti normaalia toimintaa.

Ensiavun päivystyksiin päätyvien yksinäisten vanhusten hoitoa varten tarvitaan toimintamalli ja moniammatillinen tiimi, joka ottaa kopin, selvittää avuntarpeen ja kotiin tuotavat palvelut, jos niiden avulla kotona vielä selviytyy.

Omaishoitajien tuki on toteutettava kattavammin ja henkilökohtaisen budjetoinnin avulla mahdollistettava paremmin vammaisen arjen selviytyminen ja toimintakyky. Vammaisten lasten vanhempien tukiverkostoista ja koulunkäynnin tuesta on alueen ja kunnan huolehdittava yhdessä.

Työikäisten toimintakyvyn vahvistamiseen tarvitaan moniammatillisen työryhmän arviointia ja kuntoutusta – ja alueen ja kunnan yhteistyötä työllisyyden hoidon siirtyessä kuntien vastuulle.

Perustason diabetesosaamista tarvitaan kaikkialla terveydenhuollossa, mutta lisäksi myös keskitetty ja moniammatillinen diabeteksen osaamiskeskus. Mielenterveysavun saatavuus on toteutettava perustasolla. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on kokeilussa ohjatun omahoidon toimintatapa, jolla tarjotaan nopeaa apua niin että masennuksen, ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon voi saada ammattilaisen tuella työkaluja ja seurantaa.

Palveluiden on oltava tarpeesta ja asiakkaasta riippuen lähellä, keskitettyjä tai etäpalveluita. Alueen virtuaalisia verkostoja voivat olla esimerkiksi perhekeskus ja Varsinais-Suomessa valmisteilla oleva digiklinikka. Se mahdollistaa etänä yhteydenoton, konsultaation ja palveluiden saatavuuden virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.

Näiden uusien tapojen avulla väestön hyvinvointi paranee ja se vähentää kustannuksia. Hyvinvointi tulee halvemmaksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvinvointialuekartalta löytyy tietoa

Lauantai 8.1.2022 klo 10:43

Interaktiivisen hyvinvointialuekartan kautta pääsee seuraamaan sote-uudistuksen etenemistä alueellisissa kehittämishankkeissa. Alueen nimeä tai sijaintia klikkaamalla pääsee listauksen linkeistä verkkosivuille, joista löytyy tarkempaa hankekohtaista tietoa.

Kartasta löytyvät kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen hankkeet Innokylän verkkosivuilta. Lisäksi kartasta löytyvät hyvinvointialueiden omat hankesivut sekä sosiaalisen median tilit. Jatkossa karttasivulle tulee linkkejä muun muassa Työkykyohjelman hankkeisiin. 

Innokylä on verkkosivu, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen. Sote-uudistuksen alueelliset hankkeet kootaan Innokylän verkkosivuille.

Tästä kartan sivuille https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta

Kommentoi kirjoitusta.

Osa nuorista bunkkeroituu

Perjantai 7.1.2022 klo 6:17

Etsivä nuorisotyö vaikuttaa olevan yksi harvoja korona-ajassa laajasti palvelevia tahoja. Mielenterveyspalveluihin joutuu jonottamaan ja nettiin siirtyneisiin palveluihinkin tarvitsee usein pankkitunnuksen – jota monella nuorella ei edes ole.

Kun esimerkiksi mielenterveys- tai sosiaalipalvelut ovat huonommin saavutettavissa, nuoret vetäytyvät. Jotkut vanhastaan tutut nuoret ovat saattaneet ottaa etäisyyttä muun yhteiskunnan ohella myös etsiviin nuorisotyöntekijöihin.

Haasteeksi tilanne muodostuu etsivälle nuorisotyölle siksi, että yhteistyökumppanit, kuten oppilaitokset ja sosiaalityön palvelut, eivät ole ilmoittaneet tipahtaneista nuorista yhtä paljon kuin ennen koronaa.

Etsivä nuorisotyö on jatkossakin kunnan toimintaa samoin kuin nuorisotyö. Ne eivät siirry sotealueelle. Verkostojen on oltava jatkossa vahvat sekä kouluihin ja oppilaitoksiin että uusiin sotetoimijoihin, jotta avun tarpeessa olevat voidaan tavoittaa.

Lisää https://yle.fi/uutiset/3-12260320

Kommentoi kirjoitusta.

HYVÄÄ LOPPIAISTA!

Torstai 6.1.2022 klo 13:38

Loppiaisen jälkeen ke 12.1 alkaa ennakkoäänestys

Jos olet äänioikeutettu, sinulle postitetaan äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään sinulle Suomi.fi-palveluun.

Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Muista äänestää aluevaaleissa!

Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Hyvinvointialueen tehtävät ja toimiala

Vaaleissa äänestetään hyvinvointialueista. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen alueellaan sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä (hyvinvointialueen rajattu yleinen toimiala). Hyvinvointialueen itselleen ottamia tehtäviä voivat olla ainakin lakisääteisiin tehtäviin liittyvä kansainvälinen toiminta sekä hyvinvointialueiden keskinäinen edunvalvonta.

Hyvinvointialue voi alueellaan tai yhdessä toisen hyvinvointialueen kanssa myös tämän hyvinvointialueen alueella harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Hyvinvointialueesta annettavassa laissa säädetään myös hyvinvointialueen toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla.

Tehtäväsiirrot kuntien ja hyvinvointialueiden välillä

Hyvinvointialue voi hoitaa kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään sopimuksella hyvinvointialueen hoidettaviksi kunnista siirretyt kuntien vapaaehtoiset tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet hyvinvointialueelle rahoituksen ja jotka liittyvät hyvinvointialueen tehtäväalaan.

Hyvinvointialue voi myös sopia tehtävänsä järjestämisvastuun siirtämisestä yhdelle tai useammalle kunnalle, jolla on hyvinvointialueen arvion mukaan riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminta

Hyvinvointialueet voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja hyvinvointiyhtymä.

Hyvinvointiyhtymä voi toimia vain tukipalvelujen tuottamiseen liittyvissä tehtävissä. Hyvinvointiyhtymälle ei voida siirtää järjestämisvastuuta.

https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta

Kommentoi kirjoitusta.

Kaikkea hyvää tulevaan vuoteen!

Perjantai 31.12.2021 klo 19:09

Kuin vierii virta,
aavikolla tuuli puhaltaa,
niin päivistäni tänään
taas päivä katoaa.
Mutt' milloinkaan en murehtinut
ole päivää kahta:
en päivää, joka jäi jo taa
en päivää tulevaa. 
~ Omar Khaijam ~

Tässä on vielä paljon oppimista, mutta

Kaikkea hyvää tulevaan vuoteen 2022!

Kommentoi kirjoitusta.

Vastauksiani Lapuan Sanomien aluevaltuustoehdokkaille lähettämiin kysymyksiin

Keskiviikko 29.12.2021 klo 20:41

1. Minkälaisen aseman Lapua mielestäsi ansaitsee ja tarvitsee hyvinvointialueen palvelujen kokonaisuudessa
Vastaus: Lapua on elinvoimainen ja hyvien palvelujen kaupunki keskellä Etelä-Pohjanmaata. Lapuan asema säilyy tulevaisuudessakin vahvana.

2. Sote-alalla on huolta henkilöstön riittävyydestä. Miten vastaat tähän huoleen?
Vastaus: Riittävä resursointi, työhyvinvointi, palkkatason tarkistaminen koulutusta vastaavaksi, hyvä johtaminen ja työhyvinvointi ovat asioita, joita kaikkia tarvitaan henkilöstön jaksamisen ja riittävyyden takaamiseksi. Näitä asioita tulevan aluevaltuuston on hoidettava sotehenkilöstön lisäksi myös pelastustoimen osalta.

3. Mitä pidät vahvuuksinasi hyvinvointialueen päättäjänä?
Vastaus: Sotealan koulutus, pitkä ja monipuolinen työkokemus sekä rivityöntekijänä, esimiehenä että kunnan kaikista sotepalveluista vastaavana perusturvajohtajana ovat vahvuuksiani, lisäksi työkokemus toiminnan valvonnasta terveydenhuollon tarkastajana, vastuualueena myös yksityinen terveydenhuolto. Pitkä kokemus kunta- ja maakuntapäättäjänä antaa myös osaamista kunnan ja maakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan.
Päivätyössäni olen osallistunut tiiviisti 1.1.2022 aloittavan Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun, joten tiedän mitä on tulossa.

4. Tarvitseeko Lapua hyvinvointialueen päätöksissä enemmän yhteistyötä kuin oman köyden vetämistä?
Vastaus: Lapuan oman ja koko alueen hyvän tulevaisuuden takia tarvitaan yhteistyötä sekä koko alueen kesken  että laajasti Lapuan eri toimijoiden kanssa sote- ja pelastuspalveluiden ylläpitämiseen että kehittämiseen.

5. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kaikkien alueiden rahoitus putoaa nykyisestä. Samalla palveluntarve vain lisääntyy väestön ikääntyessä. Mistä siis leikataan: keskistetäänkö vai huononnetaanko niitä juustohöylällä koko maakunnassa?
Vastaus: Ei kummastakaan vaan painopistettä on muutettava varhaisempaan tukeen. Oman työkokemukseni myötä tiedän, että esimerkiksi perhetyön, omaishoidon ja kotihoidon riittävän resursoinnin avulla voidaan sekä hallita kustannuksia ja säästää erikoissairaanhoidon kuluissa että samalla parantaa lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten hyvinvointia. Näiden asiakasryhmien palvelut aiheuttavat valtaisan osan sotekustannuksista.

6. Kuitenkin sotessa tavoitteena on tuottaa palvelut mahdollisimman lähellä ihmisiä. Tarkoittaako tämä, että maakunnan keskuskaupungissa on kaikki lähipalvelut ja pienimmissä kunnissa digipalvelut, esimerkiksi lääkäripalvelut sähköisesti, entä mielenterveyspalvelut?
Vastaus: Paljon tarvittavia peruspalveluita on oltava tarjolla lähipalveluina tai kotiin tuotavina palveluina. Uudistuksen periaatteena on yhdenvertaisuus, joten kaupunkikoon perusteella palveluita ei voi järjestää. Uusia toimintatapoja voidaan hyödyntää, esimerkiksi kotikäynnillä hoitaja voi ottaa etäyhteydellä lääkärin arvioimaan tilannetta tai puheterapiakäynti voidaan hoitaa etänä.
Mielenterveyspalveluita tarvitaan nykyistä enemmän ja nopeammin sekä lähi- että etäpalveluina tilanteen mukaan.

7. Lienee fakta, että Lapualta katoaa sote-palveluja. Mistä olet valmis tekemään myönnytyksiä – mitkä ovat sinulle kynnyskysymyksiä yhteistyössä?
Vastaus: Myönnytysten sijaan tarvitaan resursseja varhaisempaan tarpeeseen, niiden avulla voidaan tuottaa enemmän hyvinvointia kustannuksia samalla halliten. Useiden analyysien perusteella on todettu, että Lapuan palvelurakenne on raskas, joten samalla rahalla enemmän tukea tarvitseville myös kotiin ja iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, parempaa omaishoidon tukea, enemmän lapsiperheiden perhetyötä, nepsyä ja terapiaa. Ongelmien hoito maksaa, varhainen tuki tuottaa enemmän hyötyä vähemmillä kustannuksilla.

8. Onko Lapualla jatkossakin paloasema?
Vastaus: On. Pelastuslaki linjaa ja ohjeistaa kuntien ja alueiden pelastustoiminnan tarvetta vastaavaksi.

9. Yksityisten palvelujen rooli ja merkitys sotessa
Vastaus: Yksityinen palvelutuotanto on tarpeen hyvän palvelukokonaisuuden järjestämiseksi. Ison alueen hankinnoissa ja kilpailutuksissa on kuitenkin oltava osaamista ja hankintakriteereissä on osattava huomioida oman alueen tuottajien palvelut.

10. Sosiaalipalvelujen kohtalo uudistuksessa. Niistä on puhuttu julkisuudessa huomattavasti vähemmän kuin terveyspalveluista. Mitä niissä korostat?
Vastaus: Korostan moniammatillista yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kuten esimerkiksi perhekeskus ja ikäkeskus. Sosiaalipalveluissa ei ole ollut samanlaista rakennetta kuin terveydenhuollossa (perusterveydenhuolto,
erikoissairaanhoito, erva-alue), joten moni asia muotoutuu uudeksi. Uusi hyvinvointialue edellyttää tasalaatuisia toimintatapoja ja verkostoitumista sekä alueen että kuntien muiden toimijoiden kesken erityisesti työllisyyden hoidon siirtyessä kuntien vastuulle parin vuoden kuluttua.

11. Muuta kommentoitavaa
Vastaus: Uudistus edellyttää sote- ja pelastuspalveluiden sisällön hallintaa, alueen ja kuntien tuntemusta, talousosaamista sekä priorisointien vaikutusten ymmärtämistä. Henkilöstölle ja valmistelijoille uudistus on valtaisa ja työteliäs prosessi ja alueen asukkaille melkoinen muutos. Päättäjiksi tarvitaan motivoituneita, mielellään monenlaista kokemusta omaavia ihmisiä. Työpaikkani sijaitsee Pohjanmaalla ja koko maakunta siirtyy viikon kuluttua  etuajassa soteen eli koko maakunnan kokoiseen hyvinvointikuntayhtymään. Työni puolesta olen ollut useissa valmistelutyöryhmissä mukana ja tuota kokemusta olen valmis oman alueeni hyväksi hyödyntämään.Kommentoi kirjoitusta.

HYVÄÄ JOULUA!

Perjantai 24.12.2021 klo 8:24

 

Joululegenda kiiltomadosta

Kaks kyyhkyläistä päällä kurkihirren
suloisen lauloi Lapsen univirren

Ja härkä, aasi hengityksellään
sulattelivat lapsen yltä jään.

Luo pienokaisen ihanan ja kalliin
ne jouluyönä polvistuivat talliin.
Vaan suojan peränurkkaan pimeään,
jäi pieni lehtimato miettimään.

Hän näki toisten palvelevan lasta,
hän miten kumartaisi kuningasta

Ja kun ei muuta löytänyt
poimi hän maalattialta lehden vihreän

Niin tuuma tuumalta hän, suussa lehti,
luo Jeesuksen seimivuoteen ehti

Ja uinaileva lapsi hymyten sen selkää
hipaisi ja lahjaa sen

Toi mato lahjan, Lapsi palkan soi,
näin pyhä käsi kiiltomadon loi.

Se kimmeltää kuin taivaan tähdet,
kun suviyöhön vaeltamaan lähdet.

-Jaakko Haavio-

Kommentoi kirjoitusta.

Näissä asioissa on onnistuttava

Torstai 23.12.2021 klo 14:06

Jotta soteuudistus onnistuisi, perustason lähipalveluiden saatavuudessa on onnistuttava.

Lapsiperheiden neuvolan, perhetyön ja kotipalvelun on oltava saatavilla lähipalveluna. Kouluissa oppilashuolto terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin, kuraattorin ja muun erityishenkilöstön avulla lähipalveluna mahdollistaa koululaisten hyvinvoinnin ohella myös työrauhan, oppimisen ja opetustyön.

Vammaisten ja ikääntyneiden kotihoito tai saattohoito edellyttävät omaishoitoa, apuvälineitä ja kuntoutusta kotikäyntien ohella -- ja apua kotiin myös öisin ja viikonloppuisin.

Soteaseman vastaanottotoiminnan ohella palveluneuvonta ja kansansairauksien, diabeteksen, verenpainetaudin ja mielenterveysongelmien ajoissa saatavat lähi- ja etäpalvelut vähentävät sekä ongelmien vaikeutumista että erikoistason tarvetta.

Uudistuksen myötä kunnissa tarvitaan myös uusia verkostoja: erityisesti perhekeskus ja ikäkeskus ovat moniammatillista toimintaa, jossa hyvinvointialue, kolmas sektori, seurakunta, järjestöt ja kunta yhdessä mahdollistavat lapsiperheiden ja ikääntyneiden avun, vertaistuen ja osallistumisen sekä lähellä että virtuaalisesti.

Nämä perustason palvelut ovat sotepalvelurakennelman kivijalka, joita iso osa kuntalaisista tarvitsee. Näiden palveluiden saatavuus lähipalveluina mahdollistaa koko uudistuksen onnistumisen, väestön hyvinvoinnin ja sen myötä talouden hallinnan.

Hyvinvointi tehdään arjessa ja lähellä.

Kommentoi kirjoitusta.

VALTUUSTOALOITE / OMAISHOITO khn listalla 20.12.

Sunnuntai 19.12.2021 klo 13:59

Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan Omaishoitajaliiton mukaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Omaishoitaja voi olla myös etäomaishoitaja.

Omaishoito on edullista ja riittävästi resursoituna myös inhimillistä. Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen maksaa noin 63 000 euroa vuodessa. Omaishoito maksaa vuodessa 12 000 euroa, jos omaishoidonpalkkio on 440 €/kk, omaishoitajalla kolme vapaapäivää kuukaudessa ja hoidettava tällöin tehostetussa palveluasumisessa, jossa hoitovuorokausi 186 €.

Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) säätää omaishoidosta. Sen mukaan kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Lain 3 a § mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lapualla oli vuonna 2020 111 yli 65-vuotiaiden iäkkään omaishoitosopimusta ja 49 vammaishoidon omaishoitosopimusta. Vuonna 2020 ei TP2020 mukaan tehty yhtään omaishoitajien/ perhehoitajien terveystarkastusta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että omaishoidettavien hyvän hoidon turvaamiseksi ja omaishoitajien hyvinvoinnin parantamiseksi omaishoidon resursointia vahvistetaan selkeästi. Hoidettavien ohella omaishoitajien terveystarkastuksia sekä työtä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita on lisättävä todellisia tarpeita vastaavasti.

 Lapualla 28.6.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Linkki esityslistalle https://lapua.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_20122021/Valtuustoaloite__omaishoidon_resurssien_(1484)

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää varhaiskasvatuksen opiskelupaikkoja

Sunnuntai 12.12.2021 klo 19:31

YLE: Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) lupaa helpotusta varhaiskasvatuksen ahdinkoon. Kurvisen mukaan hallituksen tavoitteena on lisätä alan opiskelupaikkoja jo ensi syksystä alkaen.

Kurvisen mukaan uusista opiskelupaikoista 300 on työn ohessa suoritettavaa monimuotokoulutusta. Luvassa on myös 85 uutta perinteistä varhaiskasvatuksen aloituspaikkaa korkeakouluissa.Ministerin mukaan koulutukseen toivotaan paitsi nuoria myös jo pidempään työelämässä olleita. Uudet opiskelupaikat on tarkoitus panna hakuun jo ensi vuoden syksyllä.

Tiede- ja kultuuriministeri Antti Kurvinen korostaa, että tarvetta koulutuksen lisäämiselle on koko maassa. Kurvisen mielestä varhaiskasvatusta koetteleva ahdinko on juuri esimerkki siitä, että Suomessa kaivataan alueellisen korkeakoulupolitiikan vahvistamista.

Kurvinen korostaa, että perheillä tulee olla myös vaihtoehtoja lastenhoidon ja arjen järjestämisessä. Kurvisen mukaan hallituksen tuore perhevapaauudistus antaa näitä mahdollisuuksia. Uudistuksessa säilyi valinnanvapaus. Lapsen voi viedä päivähoitoon hyvinkin varhaisessa vaiheessa tai perhe voi myös saada kotihoidontukea. Lisää https://yle.fi/uutiset/3-12226030

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

Maanantai 6.12.2021 klo 9:19

Siunaa ja varjele meitä, Korkein, kädelläs!
Kaitse kansamme teitä vyöttäen voimalla meitä,
heikkoja edessäs!
Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs.

Herra, valista meihin kasvosi laupiaat,
kunnes armosi alla kukkivat roudan maat!
Vaivassa vaeltaneihin,
Herra, valista meihin kasvosi laupiaat!

Tutkien sydämemme silmäsi meihin luo!
Ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis,
silmäsi meihin luo!
Alati synnyinmaalle siipies suoja suo!

Runo oli alun perin osa Uuno Kailaan vuoden 1930 itsenäisyyspäiväksi kirjoittamaa kolmiosaista runosarjaa Isänmaan päivä ja runo oli luonteeltaan hyvin uskonnolliselle ja isänmaalliselle Kailaalle erittäin läheinen. Kailaan runon sävelsi virreksi Taneli Kuusisto Yleisradion pyynnöstä syksyllä 1939, ja julkisesti se kuultiin ensimmäisen kerran Helsingin Messuhallissa pidetyssä konsertissa 25. marraskuuta 1939. Silloin sen esittivät Helsingin yhtyneet suomalaiset kirkkokuorot Kuusiston johtamina. Viisi päivää myöhemmin syttyi talvisota. Kun talvisodan päättäneen Moskovan rauhan voimaanastumisesta oli ilmoitettu radiossa 13. maaliskuuta 1940, seurasi ohjelmassa heti tämän jälkeen Suomalainen rukous (wikipedia.fi)

Kommentoi kirjoitusta.

Lähipalvelut aikaansaavat hyvinvointia ja kustannusten hallintaa

Tiistai 16.11.2021 klo 21:36

Lähipalveluiden saatavuudessa on kysymys koko alueen elinvoimasta ja  soteuudistuksen tavoitteiden onnistumisesta. Hyvinvointialueen on yhdessä kuntien ja eri paikallisten toimijoiden kanssa edistettävä hyvinvointia ja terveyttä. Mitä vähemmän on syrjäytymistä, yksinäisyyttä, kiusaamista, sitä vähemmän tarvitaan mielenterveys- ja muita palveluita. Ongelmien hoito maksaa, hyvinvointi tulee halvemmaksi.

Peruspalveluita ja varhaisen tuen palveluita on vahvistettava, vain niiden avulla voidaan turvata sekä kuntalaisten tarpeet että kustannusten hallinta. Julkisten palveluiden saavutettavuus ratkaisee sen, onnistutaanko terveys- ja hyvinvointieroja kaventamaan ja yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia lisäämään.

Kunta on eri toimijoiden, palveluiden ja yhteisöllisyyden risteys. Hyvinvointialueen kunnissa on oltava toimivat verkostot paikallisiin järjestöihin, seurakuntiin, kunnan varhaiskasvatukseen, kouluun ja kansalaisopistoon. Moniammatillisessa yhteistyössä saadaan parhaiten aikaan kuntalaisten tarpeisiin vastaavaa apua ja tukea. Sotetoimipisteet, perhekeskus ja ikäkeskus ovat verkostoissa toimivien yhteisiä solmukohtia.

Kunnan sotetoimipisteessä on oltava saatavilla neuvontaa ja palveluohjausta, palvelutarpeen arviointia, digipalveluiden käyttötukea, lääkäri- ja neuvolapalveluita, terveydenhoitajan ja sosiaalitoimen palveluita sekä tarvittavia erityistyöntekijöitä kuntalaisten tarpeita vastaavasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden on oltava riittävän lähellä toimipisteissä tai liikkuvina ja kotiin tulevina palveluina.

Kommentoi kirjoitusta.

VALTUUSTOALOITE / TEAviisarin tiedot osaksi suunnittelua ja seurantaa

Tiistai 9.11.2021 klo 6:05

Kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä ja tämä tehtävä jää kunnan hoidettavaksi soteuudistuksen jälkeenkin. Soteuudistuksen toteuduttua hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sekä maakunnan että kunnan tehtäviin.

TEAviisari on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) työväline kunnille ja kouluille. Viisari kuvaa siirtyvien sotepalveluiden lisäksi koulutuksen, liikunnan ja kulttuurin ohella kuntajohdon toimintaa. TEAviisarin tiedot paljastavat oman kunnan hyvinvoinnin edistämisen tason ja tilanteen muihin kuntiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Esitämme, että TEAviisarin indikaattoritiedot otetaan jatkossa toiminnan suunnittelun ja seurannan mittareiksi sekä kuntalaisten hyvinvoinnin että kunnan elinvoiman vahvistamiseksi.

Allekirjoittajina Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet

TEAviisarista lisätietoa https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?r=KUNTA408

Kommentoi kirjoitusta.

Tammikuun sunnuntai linjaa tulevaa

Torstai 28.10.2021 klo 8:24

Pitkällinen mullistus on loppusuoralla: sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi muotoutuvat uudeksi. Vuoden 2023 alusta maakunnan hyvinvointialue on vastuussa siitä, että jokainen saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalveluiden ohella myös pelastustoimen palvelut. Julkisen toimijan ohella palveluita täydentävät jatkossakin yksityiset palveluntuottajat sekä järjestöt.

Kunnan ja uuden alueen yhteistyö erityisesti rajapintatoiminnoissa tulee olemaan merkityksellisempi kuin ymmärretäänkään. Kuntien toiminta-alue kapenee ja rahat vähenevät alle puoleen nykyisestä. Kuntaan jäävät jatkossakin sotetoimintojen kanssa yhteistyötä tekevät varhaiskasvatus- ja sivistystoimi, teknisen, vapaa-ajan, liikunnan, nuorisotyön sekä kirjaston palvelut -- näiden lisäksi aiempaa painavammin työllistämistoimet. Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu edelleen keskeisesti sekä kunnan että alueen tehtäviin.

Pitkänsitkeän sote-uudistuksen tavoitteet ovat, että palvelut pelaavat hyvin yhteen, kaikenikäisiä koskien tarvittavan avun saa yhdellä yhteydenotolla ja ammattilaisen vastaanotolle pääsee seitsemän päivän sisällä hoidontarpeen arvioinnista. Lapsiperheiden palvelut tuodaan lähelle perheitä. Kuntien perhekeskuksissa neuvolan ohella moniammatillinen työryhmä sekä MLL, seurakunta ja muut kolmannen sektorin toimijat tarjoavat monipuolista tukea vanhemmuuteen.

Ikääntyneitä, omaishoitajia ja läheisiä varten ikäkeskukset vastaavasti eri työntekijöistä koostuvan työryhmän osaamisella mahdollistavat tutkimuksen ja hoidon, palveluohjauksen ja neuvonnan sekä tarvittavan avun saamisen lähellä ja nykyistä paremmin. Vammaispalvelut linkittyvät uusiin palvelukokonaisuuksiin.

Lisäksi uudistuksen tavoitteena on, että lähipalvelut toteutetaan siellä, missä ihmiset muutenkin asioivat. Toimipisteissä sosiaali- ja terveyspalveluja on tarjolla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi niitä täydennetään verkkopalveluilla sekä kotiin tuotavilla ja liikkuvilla palveluilla.

Näin meille valtakunnan tasolla luvataan, mutta lupaukset tullaan lunastamaan alueellisesti. Sote-uudistuksen onnistumisen edellytys on, että maakunnan kokoinen toimintakokonaisuus pystyy tarjoamaan alueen asukkaille lähipalveluita tarpeiden mukaisesti ja palvelut ovat saatavilla paremmin ja nopeammin kuin nyt.

Maakuntien valmistelevaa uudistustyötä tehdään jo nyt, mutta ensi tammikuussa järjestettävissä aluevaaleissa äänestäjät aloittavat lupausten lunastamisen. Äänestäjä valitsee ne päättäjät, joiden vastuulla uudessa aluevaltuustossa on tehdä lupauksista totta huolehtimalla kokonaisuuden ohella siitä, että omassa kunnassa palvelut pelaavat lupausten mukaisesti.

 

Kommentoi kirjoitusta.

SOTE-UUDISTUS ON VIREILLÄ

Maanantai 25.10.2021 klo 19:56

Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että saat tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista. Uudistus tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Kun yhteiskunta muuttuu, on palvelujenkin muututtava. Lisää https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti-

Kommentoi kirjoitusta.

Lapuan 440-vuotissyntymäpäivät 11.7, hyvää Lapuan päivää 14.7.2021!

Maanantai 12.7.2021 klo 13:47

1500-luvun puolivälissä Lapualla oli noin 70 taloa, asutus alkoi hitaasti levittäytyä Isostakylästä yhä etäisimmille alueille. Uusista kylistä Tiistenjoki ja Kauhajärvi alkoivat saada myös pysyvää asutusta. 1555 Kustaa Vaasa antoi Mikael Andreas -nimiselle henkilölle valtakirjan papinvirkaan Lapuan kappeliseurakunnassa. Tämän nimistä pappia ei liene kuitenkaan koskaan Lapualle saapunut. Tapahtuma oli kuitenkin merkittävä, sillä tämän jälkeen Lapua alkoi yhä enemmän irtaantua emäalueestaan Kyrön suurpitäjästä. Perimätieto kertoo, että näihin aikoihin Lapualle oli jo rakennettu oma kirkko. Itsenäinen kirkkopitäjä Lapuasta tuli 1581. Vakinaisesti alueella asuva pappi oli saatu jo viisi vuotta aikaisemmin. 1590-luvun alussa Lapuasta tuli itsenäinen hallintopitäjä ja paikallisesti tärkeät omat käräjät pidettiin joulukuussa 1590. Kun Kauhava vuonna 1608 liitettiin Lapuaan, Suur-Lapuaan kuuluivat Kauhavan, Härmän, Kuortaneen, Nurmon ja Töysän kappelit. https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapua

Lapuan päivä on Suomen sodan Lapuan taistelun muistopäivä. Muistopäivällä on aikojen kuluessa ollut myös muita merkityksiä. Ruotsin armeijalle voitokas Lapuan taistelu käytiin Suomen sodan aikana 14. heinäkuuta 1808. Pian taistelun jälkeen pystytettiin taistelukentälle muistoksi luonnonkivi, mutta varsinaisen ”kiviristin” eli valurautapatsaan hankki myöhemmin Seinäjoen Östermyran kartanon patruuna G. A. Wasastjerna. Tukholmassa valettu patsas juuttui kuitenkin tulliin venäläisten viranomaisten kiellettyä sen luovuttamisen. Muistomerkki lojui jo roskien joukossa, kun se haettiin Turusta salaa ja tuotiin Lapualle.

Taistelun muistopäivänä 14. heinäkuuta 1864 vietettiin Lapualla suurta paljastusjuhlaa, jossa oli läsnä myös kolme Suomen sodan veteraania. Esivalta ei tällaisesta Ruotsin voiton muistelemisesta pitänyt, ja Vaasan läänin kuvernööri joutui tekemään senaatille asiasta selvityksen. Tämän jälkeen varsinaisia Lapuan Päiviä ei järjestetty, vaikka vuosisadan lopulla Lapualla vietettyihin eri seurojen kesäjuhliin alettiin liittää käynti muistopatsaalla. https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapuan_p%C3%A4iv%C3%A4

Kommentoi kirjoitusta.

SOTE etenee kesän aikana

Torstai 1.7.2021 klo 11:58

Tieto väliaikaisen toimielimen asettamisesta toimitettava valtiovarainministeriöön

Hyvinvointialueet ilmoittavat valtiovarainministeriölle väliaikaisen toimielimen asettamisesta. Asettamispäätös liitteineen on toimitettava valtiovarainministeriön kirjaamoon  ja tiedoksi ministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolle.

Väliaikainen toimielin huolehtii hyvinvointialueiden käynnistymisen kannalta välttämättömistä toimista ja valmistelusta ennen valtuustojen aloittamista. Se toimii hyvinvointialueen ylimpänä päätöksentekoelimenä, kunnes aluevaltuustot ja niiden asettamat aluehallitukset aloittavat toimintansa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava hyvinvointialueen kuntien sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta päättävät viranomaiset voivat halutessaan asettaa seurantaryhmän seuraamaan uudistuksen toimeenpanoa. Seurantaryhmä voidaan muodostaa hyvinvointialueella edustettuna olevien poliittisten puolueiden ja ryhmien edustajista.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »