Hyvää äitienpäivää!

Sunnuntai 8.5.2022 klo 16:57

Joka kerran on äidiksi syntynyt,
hän on äiti kaikkien lasten
ja kaikkia maailman lapsia
hän on painanut rintaansa vasten.

Ja maailman lasten itkua
hän on korvissaan alkanut kuulla,
sillä maailman lapset puhuvat
hänen omien lastensa suulla.


-Anna-Mari Kaskinen-

Kommentoi kirjoitusta.

Aurinkoista vappua!

Sunnuntai 1.5.2022 klo 14:52

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus
Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus
Gaudeamus igitur

Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet;
Vivant membra quaelibet;
Semper sint in flore
Gaudeamus igitur

Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Gaudeamus igitur (igitur)

Caros et commilitones
Dissitas in regiones
Sparsos, congregavit

Alma Mater floreat
Quae nos educavit;
Alma Mater floreat
Quae nos educavit;
Caros et commilitones
Dissitas in regiones
Sparsos‚ congregavit
Gaudeamus igitur

Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Gaudeamus igitur (igitur)

Caros et commilitones
Dissitas in regiones
Sparsos‚ congregavit

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus
Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus
Vivat membrum quodlibet;
Vivant membra quaelibet;
Semper sint in flore
Gaudeamus igitur
-amus igitur
-amus igitur

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää kansallista veteraanipäivää!

Keskiviikko 27.4.2022 klo 21:07

Veteraanin iltahuuto

Rannalle himmeän lahden
Aurinko laskenut on
Kutsu jo soi iltahuudon
Taakka jo laskettu on
Taattoa muista sä silloin
Askel jo uupunut on
Lapset ja lastemme lapset
Teidän nyt vuoronne on
Hoivatkaa, kohta poissa on veljet
Muistakaa, heille kallis ol' maa
Kertokaa lasten lapsille lauluin
Himmetä ei muistot koskaan saa
Hymni soi holvissa hiljaa
Tummana kaipuuta soi
Aika on korjannut viljaa
Sarka jo kynnetty on
Ammoin me marssimme kahden
Tulta löi taivas ja maa
Rannoilta Äänisen lahden
Kelle nyt kertoa saa
Hoivatkaa, kohta poissa on veljet
Muistakaa, heille kallis ol' maa
Kertokaa lasten lapsille lauluin
Himmetä ei muistot koskaan saa
Laineissa Laatokan mahti
Kahlita kenkään ei voi
Veljet sen rantoja vahti
Konsa on koittava koi
Ylväänä Karjalan heimo
Tuskaansa kantanut on
Maa-äiti suojaansa sulkee
Vartija poissa jo on
Hoivatkaa, kohta poissa on veljet
Muistakaa, heille kallis ol' maa
Kertokaa lasten lapsille lauluin
Himmetä ei muistot koskaan saa

https://www.youtube.com/watch?v=arKxCiTZoyQ

Kommentoi kirjoitusta.

Resilienssi auttaa selviytymään

Sunnuntai 24.4.2022 klo 19:08

MIELI125 -sivuilla löytyy tietoa, tukea ja apua mielenterveyden hyvinvointiin ja arjen tilanteisiin

Ihmisen kyky selviytyä ja löytää sopeutumiskeinoja rakentuu jo kasvuympäristöstä lähtien, ja muokkautuu myöhemmissä elinolosuhteissa. Resilienssiä rakentavat samat suoja- ja riskitekijät, jotka rakentavat myös mielenterveyttä.

Selviytymiseen tai lannistumiseen vaikuttaa osaltaan eri tekijöistä koostuva kokonaiskuormitus. Mutta sen sijaan, että kamelin selän katkaisisi se viimeinen oljenkorsi, resilienssi auttaa myös hahmottamaan omaa jaksamista, vähentämään kuormitusta, rajaamaan ja sanomaan “ei”.

Kuin­ka re­si­liens­siä voi ke­hit­tää?

Resilienssi koostuu psyykkisistä ominaisuuksista, toiminta- ja ajattelutavoista, joita voi kehittää jokaisessa ikävaiheessa:

  • Pystyvyys ja luottamus. Ihminen luottaa itseensä ja ympäristöönsä sekä uskoo kykyynsä saada asioita aikaiseksi.
  • Realistinen optimismi. Henkilö kykenee tarkastelemaan kutakin tilannetta samaan aikaan myönteisesti ja realistisesti. Hän ei pyri kerralla kokonaistavoitteeseen, vaan pilkkoo  sen pienempiin osiin.
  • Impulssien hallinta. Ihminen kykenee keskittymään johonkin asiaan  ja sulkemaan pois mielestä turhat ärsykkeet, niin että toiminta vie asioita eteenpäin.
  • Kyky ymmärtää syy-seuraussuhteita. Henkilö kykenee tarkkailemaan tilanteita kokonaisvaltaisesti ja ulkopuolisesta  näkökulmasta. Näin hän pystyy tekemään yhteenvetoja ja löytämään ratkaisuja.
  • Kyky rajata. Ihminen kykenee huolehtimaan omista rajoistaan ja sanomaan tarvittaessa “ei”.
  • Kyky säädellä tunteita haastavissa tilanteissa. Toimintakyky säilyy voimakkaistakin vaikeista tunteista huolimatta. Ihminen ei mene lukkoon tai paniikkiin, vaan pystyy säilyttämään siinä määrin mielenrauhaansa, että kykenee käyttämään selviytymiskykyjään ja toimimaan.
  • Uteliaisuus ja altistuminen uusille asioille. Ihminen on utelias  ja rohkea kokeilemaan uusia asioita, mikä auttaa henkilökohtaista ja ammatillista kasvua.
  • Empaattisuus. Henkilö kykenee asettumaan toisten asemaan  ja tunnetiloihin sekä ymmärtämään muita.

Itsetuntemus auttaa vahvistamaan resilienssiä, samoin se, että arjen hallinnan taidot kuten uni, lepo ja palautuminen sekä arjen rytmi ovat kunnossa.

Tutkimusten mukaan selviytymiskykyä tukee esimerkiksi se, että osaa auttaa muita, eli toisten tukeminen vaikkapa vapaaehtoistyön muodossa vahvistaa resilienssiä.

Lisää https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/mita-mielenterveys-on/resilienssi-auttaa-selviytymaan/

Kommentoi kirjoitusta.

Pääsiäisen iloa ja valoa!

Lauantai 16.4.2022 klo 6:56

Kirkkotiellä

Kuusivuotias poika ja äiti,
huntua kantain,
kirkosta kotihin käyvät,
kirkosta kotihin.
Päivä on pilvinen,
sillä pitkänäperjantaina
päivä on pilvinen.

Äitinsä kirjaa kantaa
poika ja omiaan miettii.
”Äiti”, hän äkkiä kysyy,
”onko se sama Jeesus?”
”Mitenkä?” – ”Jouluna, äiti,
muistatko, myös oli Jeesus,
sellainen pieni aivan,
eikä hän itkenyt yhtään,
seimessä heinillä nukkui
eikä itkenyt yhtään.
Onko se sama Jeesus,
joka on ristinpuulla
- tällä tavalla, äiti?”

”On, hän on se sama Jeesus.”

Päivä on pilvinen,
sillä pitkänäperjantaina
päivä on pilvinen.
Äitinsä kirjaa kantaa
poika ja omiaan miettii.
”Kirkossa sanottiin, äiti,
että se toinen Jeesus
yrttitarhassa itki.
Ja sitten ne sotamiehet
tulivat sinne, ja sitten
ne veivät hänet ja löivät
nauloilla ristinpuulle
- tällä tavalla, äiti.
Löivät. Varmaan se koski,
varmaan se kovin koski,
sillä hän huusi isää ja itki…
Äiti, hän itkee nytkin,
kuuletko, koko ajan?”

”Mitenkä,? Missä itkee?”

”Sinun kohdallas aivan
kuuluu se itku, äiti.”
”Minun?” Vavahdus puistaa
äitiä niin kuin lyönti.
”Minun? eikö se itku sitten
sinulle, sinussa itke?”
”Ei, se ei itke tässä.
Jeesus heinillä nukkuu
eikä hän itke yhtään.”

Päivä on pilvinen,
sillä pitkänäperjantaina
päivä on pilvinen.
Äitinsä kirjaa kantaa
syytön, huoleton poika
ja nauraa lintua, nauraa…
Varpunen hyppii tiellä,
hyppii… Oi, miten kevyt!

Jeesus äidissä itkee.

Oiva Paloheimo

Kommentoi kirjoitusta.

Pohjois-Karjala -projekti toi tuloksia, nyt tarvittaisiin ennaltaehkäisyä ja oikeaa tietoa huuhaan sijaan

Sunnuntai 3.4.2022 klo 13:46

Professori Pekka Puska oli Pohjois-Karjala-projektissa mukana vuodesta 1972 vuoteen 1997, myöhemmin muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajana.Tänä päivänä tarvittaisiin oma Pohjois-Karjala-projekti lihavuuden ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon.THLn mukaan suomalaisista aikuisista yli joka neljäs on lihava. Ylipainoa on suurimmalla osalla, naisista 63 prosenttia on ylipainoisia ja miehistä peräti 72 prosenttia. Masennus taas on suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. https://yle.fi/uutiset/3-12387008

OECD:n raportin mukaan mielenterveyden häiriöt maksavat Suomessa vuosittain noin yksitoista miljardia euroa. Summa koostuu työmarkkinoiden ja terveyspalveluiden kustannuksista sekä sosiaaliturvasta. Nykyään jo lähes puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. https://mieli.fi/yhteiskunta/mielenterveys-suomessa/tilastotietoa-mielenterveydesta/

Lihavuudella on suuri kansantaloudellinen merkitys sairastavuuden, työelämässä jaksamisen, tuottavuuden, ennenaikaisen eläköitymisen, ikääntyneiden toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen kannalta. Ylipaino aiheuttaa ilmiönä terveydenhuollolle lisäkustannukset, joiden arvioidaan olevan 1,4–7 prosenttia terveydenhuollon kokonaismenoista. UKK-instituutin tutkimuksen mukaan liikkumattomuus kustantaa suomalaiselle yhteiskunnalle vuosittain vähintään 3,2 ja enimmillään 7,5 miljardia euroa. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkuminen-saastaa-rahaa/

Kommentoi kirjoitusta.

72 tuntia - pärjäisitkö?

Sunnuntai 20.3.2022 klo 16:57

Sivusto 72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille

Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.

Lisää https://72tuntia.fi/

Kommentoi kirjoitusta.

VALTUUSTOALOITE / Vaikuttamistoimielinten roolin vahvistaminen

Sunnuntai 13.3.2022 klo 13:39

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki 7.3.2022 kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen vaikuttamistoimielinten roolin vahvistamisesta

VALTUUSTOALOITE:

Kuntalaki säätää kunnan asukkaiden osallistumisoikeudesta.  Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto sekä huolehdittava näiden toimintaedellytyksistä.

Lain mukaan kunnan - ja jatkossa myös hyvinvointialueen - vaikuttamistoimielimille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä edellä mainittujen kuntalaisryhmien hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Esitämme, että Lapuan kaupungin vaikuttamistoimielimille annetaan nykyistä vahvempi ja näkyvämpi, kuntalain mukainen rooli kaupungin toiminnan ja asukkaitten hyvinvoinnin kehittämisessä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisää https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

Kommentoi kirjoitusta.

Miten puhua lapselle sodasta

Torstai 3.3.2022 klo 8:10

Aikuisten ohella Ukrainan tilanne vyöryy lasten arkeen. Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta löytyy apua asian käsittelyyn lapsen kanssa.

MLL: Tänä päivänä pientenkin lasten voi olla vaikea välttyä meitä ympäröivältä uutistulvalta. Kaikkia lapsia on hyvä suojella sellaisilta uutistapahtumilta, jotka voivat järkyttää heitä. Uutisissa esitetyt tapahtumat voivat hämmentää tai pelottaa lasta. Alle kouluikäisten ei tarvitse seurata uutisia. Jos uutisissa kerrotaan tapahtumista, jotka eivät sovi lapselle, oma uutisten seuraaminen kannattaa ajoittaa niin, etteivät lapset niitä vahingossa näe. Aikuistakin voi mietityttää, miten puhua lapselle sodasta.

Rauhoita ja anna turvaa.

Kysy miltä tuntuu ja kuuntele

Selitä rehellisesti ja ikätasoisesti.

Pysy rauhallisena.

Käy asia uudelleen läpi, jos on tarvetta.

Rajoita tarvittaessa lapsen sosiaalisen median käyttöä.

Lisää https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-uutistulvassa/

Kommentoi kirjoitusta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuuslautakuntaan

Torstai 24.2.2022 klo 19:56

Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallitus ehdottaa minua turvallisuuslautakunnan jäseneksi. Työ aluevaltuustossa alkaa 7.3 2022. Olen kiitollinen mahdollisuudesta olla mukana työssä maakunnan ja kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi.

Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallitus on hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen luottamuspaikkajaon https://www.pohjanmaankokoomus.fi/2022/02/23/etela-pohjanmaan-hyvinvointialueen-luottamuspaikkajako/

Meillä rauha, mutta huoli ja suru Ukrainan kansasta

Me Suomessa saamme olla kiitollisia edesmenneitten sukupolvien työstä ja uhrauksista tämän päivän demokratian ja turvallisuuden vahvistamiseksi, mutta Venäjän tämän aamun hyökkäys Ukrainaan on järkyttävä.

- Naamiot on nyt riisuttu ja sodan kylmät kasvot ovat paljastuneet, sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö aamupäivällä tiedotustilaisuudessa kysyttäessä, mitä hän tällä hetkellä ajattelee Venäjän presidentistä Vladimir Putinista.

Pray for Ukraina

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen paikkajaot alkavat olla selvillä

Niinistön sanoin: Leijona löi Karhun

Sunnuntai 20.2.2022 klo 20:43

Suomen voittoisan jääkiekkojoukkueen valmentaja Jukka Jalonen kertoo työstään ja arvoistaan:

"Minulle tärkeitä arvoja ovat luottamus, reiluus ja yhteistyö.

Ilman luottamusta on mahdotonta olla joukkueen jäsen. On mahdotonta olla johtaja, jos et luota ihmisiin ja jos sinuun ei luoteta.

Reilua on se, että jokainen saa mitä ansaitsee. Varsinkin pitkässä juoksussa tämä on tärkeää. Valmentajana yritän olla oikeudenmukainen, koska tiedän, että pelaajat kunnioittavat reiluja ihmisiä.

Kolmas asia on yhteistyö. Ei ole merkitystä, puhutaanko perheestä tai joukkueesta, et voi toimia yksin vaan ihmisten ympärillä on autettava sinua ja sinun on autettava heitä.

Suurimman motivaationi valmentajana saan työskentelystä hyvien ihmisten kanssa ja heidän saamisestaan toimimaan yhdessä niin hyvin sekä jäällä että sen ulkopuolella, että meillä on mahdollisuus olla menestyvä joukkue ja voittaa jotakin."

Nämä Jukka Jalosen arvot voi siirtä suoraan ja sellaisenaan myös arjen politiikkaan, yhteistyöhön kunta- ja maakuntatasolla - luottamus, reiluus ja yhteistyö ovat avaimet hyvinvoinnin, elinvoiman ja menestyksen lukkoihin!

Onnea ja menestystä kultamitalijoukkue ja valmentaja!

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää Ystävänpäivää!

Sunnuntai 13.2.2022 klo 19:42

Puuttuvia siipiä ovat ihmiset toisilleen, tikapuita taivaaseen.

Ystävänpäivänä kaikkea hyvää sinulle!

Kommentoi kirjoitusta.

Kaupunginvaltuustossa 31.1.2022 Kokoomuksen aloitteita

Sunnuntai 30.1.2022 klo 17:55

Maanantaina 31.1.2022 Lapuan kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemiä aloitteita, aiheina omaishoito, kiusaaminen ja ajatuspaja, aloitteet nettisivulla ei-luettavina oheismateriaaleina, mutta kokonaisuudessaan alla. Tässä linkki esityslistaan https://lapua.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_3112022

VALTUUSTOALOITE /  Etelä-Karjalan malli käyttöön kouluissa

Lapuan kaupungin pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii sitkeästi yhteiskunnassamme ja kouluissa.

Kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä kiusaaminen voi jättää vakavia koko elämän mittaisia ja syviä vaurioita. Kiusaaminen jättää jälkensä myös kiusaajaan.

Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä ainoaa ratkaisumallia ei ole, mutta toimivaa mallia kannattaa monistaa. 

Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa ovat kummankin huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lapuan kaupungissa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi saadaan nykyistä selkeämmät ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

 Lapualla 8.3.2021

 Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

VALTUUSTOALOITE / Ajatuspaja Lapua

Ajatushautomo tai ajatuspaja on yleensä asiantuntijoista koostuva organisaatio, joka toimii melko itsenäisesti poliittisten, taloudellisten ja muiden elinten rinnalla pohtimassa tavoitteenasetteluja, keinoja niiden saavuttamiseksi sekä keskeisiä menettelytapakysymyksiä.

Esitämme, että Lapua käynnistää oman ajatuspajan. Lapuan ajatuspaja ei olisi pienen piirin juttu, vaan avoin kaikille kuntalaisille, henkilöstölle, päättäjille. Teemakohtaiseen pajaan kutsuttaisiin erityisiä kuntalaisryhmiä, kuten nuoret, ikäihmiset, vammaiset, yrittäjät, vanhempainyhdistykset. Saatuja ideoita hyödynnettäisiin kaupungin kehittämistyössä. Ajatuspajan avulla Lapuan elinvoimaa ja hyvinvointia päästään kehittämään yhdessä tuumin.

Lapualla 17.5.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

VALTUUSTOALOITE /  OMAISHOITO

Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan Omaishoitajaliiton mukaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Omaishoitaja voi olla myös etäomaishoitaja.

Omaishoito on edullista ja riittävästi resursoituna myös inhimillistä. Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen maksaa noin 63 000 euroa vuodessa. Omaishoito maksaa vuodessa 12 000 euroa, jos omaishoidonpalkkio on 440 €/kk, omaishoitajalla kolme vapaapäivää kuukaudessa ja hoidettava tällöin tehostetussa palveluasumisessa, jossa hoitovuorokausi 186 €.

Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) säätää omaishoidosta. Sen mukaan kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Lain 3 a § mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lapualla oli vuonna 2020 111 yli 65-vuotiaiden iäkkään omaishoitosopimusta ja 49 vammaishoidon omaishoitosopimusta. Vuonna 2020 ei TP2020 mukaan tehty yhtään omaishoitajien/ perhehoitajien terveystarkastusta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että omaishoidettavien hyvän hoidon turvaamiseksi ja omaishoitajien hyvinvoinnin parantamiseksi omaishoidon resursointia vahvistetaan selkeästi. Hoidettavien ohella omaishoitajien terveystarkastuksia sekä työtä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita on lisättävä todellisia tarpeita vastaavasti.

Lapualla 28.6.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos!

Maanantai 24.1.2022 klo 0:07

Sydänlämmin kiitos viesteistä, kannustuksista ja äänistä! 511 ääntä on melkoinen potti! Tässä vaiheessa vaalit ovat ohi ja lopputulos valmiina, mutta työ yhteisen hyvän tulevaisuuden eteen on vasta alussa.

Kommentoi kirjoitusta.

Auringon ja vaalirauhan laskeutuessa

Lauantai 22.1.2022 klo 18:09

Aurinko on laskenut ja vaalirauha laskeutunut Etelä-Pohjanmaalle. Huomenna varsinaisena vaalipäivänä kansa äänestää ja illalla selviää vaalien lopullinen tulos.

Meillä on yhteinen huoli yksittäisen ihmisen ja perheen avun saannista, rahan ja tekijöiden riittävyydestä, omien ja läheisten palveluiden saannista tarpeen tullen. Meillä on yhteinen huoli oman kunnan ohella koko maakunnan tulevaisuudesta, hyvinvoinnista ja elinvoimasta.

Lämmin kiitos viesteistä, yhteydenotoista, keskusteluista ja kannustuksesta näiden kuluneiden viikkojen aikana.

Ja isot kiitokset Lapuan ja koko Etelä-Pohjanmaan porukalle! Kisa on ollut reilu ja kannustava, yhdessä on tehty vaalityötä ajan ja voimien rajoissa - ja Kokoomuksen Riikan ja Jessen aktiivinen info, tuki ja kannustus on erityisen kiitoksen aihe.

Kun etsii toisten parasta, löytää omansa.

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteistyötä ja toimintamalleja

Sunnuntai 16.1.2022 klo 13:04

Kunta ja hyvinvointialue ovat tasavertaisia juridisia toimijoita ja sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä alueelle kunnan suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyöksi.

Tämän yhteistyön määrä ja laatu ratkaisee yksittäisen asiakkaan ja perheen avun ja tuen vaikuttavuuden, mutta samalla sekä kunnan että alueen talouden kantokyvyn.

Lastensuojelussa yhden lapsen laitossijoitus maksaa yli 60 000 € vuodessa. Joka päivä 7-8 nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Työiän kestävän syrjäytymisen hinta on Valtiontalouden tarkastusviraston laskelmien mukaan 1,2 miljoonaa euroa.

Työllisyyden hoito on siirtymässä kuntien vastuulle. Kunnat maksavat Kelalle pitkäaikaistyöttömyyden raipparahakustannuksia, esimerkiksi vuonna 2020 Kauhava 549 375 €, Lapua 491 787 € ja Seinäjoki 4 141 275 €. Työttömyys on vähäistä, Etelä-Pohjanmaalla vain 6,1 % marraskuussa 2021, mutta pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.

Liikkumattomuus maksaa. UKK-instituutin arvion mukaan vuosikustannukset ja tuottavuuden menetykset ovat jopa 3,2–7,5 miljardia euroa, jos mukaan lasketaan terveydenhuollon, koti- ja laitoshoidon kustannukset, verotulomenetykset, työttömyyskulut sekä syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset.

Kunnan ja alueen tiivis yhteistyö ja nimenomaan varhaisen tuen toimintarakenteet ovat edellytys lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäksi myös työikäisten, vammaisten ja ikäväestön toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä.

Kuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintojen on löydettävä uudet tavat yhteistyöhön keskenään ja alueen kanssa samalla kun uusi alue vastaa hakee muotoaan. Soteuudistus on haaste alueelle, mutta samalla myös kunnalle. Perhekeskuksen ja ikäkeskuksen sekä liikunta- ja elintapaneuvonnan kehittämisestä on hyvä aloittaa yhdessä kolmannen sektorin, seurakunnan ja liikuntajärjestöjen kanssa.

Kommentoi kirjoitusta.

Tarvitaan uusia tapoja, ei pelkkiä puheita

Lauantai 8.1.2022 klo 19:54

Hyvinvointialue tarvitsee toimiakseen uusia ideoita ja toimintatapoja.

Neuvola ja perhekeskus tarvitaan lähelle eikä kouluterveydenhuollosta ei pidä siirtää työntekijöitä muualle. Sinne pitää sen sijaan kehittää sähköisiä terveystarkastuksia, chatti- ja keskusteluapua, varsinkin kun korona vaikeuttaa pitkäkestoisesti normaalia toimintaa.

Ensiavun päivystyksiin päätyvien yksinäisten vanhusten hoitoa varten tarvitaan toimintamalli ja moniammatillinen tiimi, joka ottaa kopin, selvittää avuntarpeen ja kotiin tuotavat palvelut, jos niiden avulla kotona vielä selviytyy.

Omaishoitajien tuki on toteutettava kattavammin ja henkilökohtaisen budjetoinnin avulla mahdollistettava paremmin vammaisen arjen selviytyminen ja toimintakyky. Vammaisten lasten vanhempien tukiverkostoista ja koulunkäynnin tuesta on alueen ja kunnan huolehdittava yhdessä.

Työikäisten toimintakyvyn vahvistamiseen tarvitaan moniammatillisen työryhmän arviointia ja kuntoutusta – ja alueen ja kunnan yhteistyötä työllisyyden hoidon siirtyessä kuntien vastuulle.

Perustason diabetesosaamista tarvitaan kaikkialla terveydenhuollossa, mutta lisäksi myös keskitetty ja moniammatillinen diabeteksen osaamiskeskus. Mielenterveysavun saatavuus on toteutettava perustasolla. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on kokeilussa ohjatun omahoidon toimintatapa, jolla tarjotaan nopeaa apua niin että masennuksen, ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon voi saada ammattilaisen tuella työkaluja ja seurantaa.

Palveluiden on oltava tarpeesta ja asiakkaasta riippuen lähellä, keskitettyjä tai etäpalveluita. Alueen virtuaalisia verkostoja voivat olla esimerkiksi perhekeskus ja Varsinais-Suomessa valmisteilla oleva digiklinikka. Se mahdollistaa etänä yhteydenoton, konsultaation ja palveluiden saatavuuden virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.

Näiden uusien tapojen avulla väestön hyvinvointi paranee ja se vähentää kustannuksia. Hyvinvointi tulee halvemmaksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvinvointialuekartalta löytyy tietoa

Lauantai 8.1.2022 klo 10:43

Interaktiivisen hyvinvointialuekartan kautta pääsee seuraamaan sote-uudistuksen etenemistä alueellisissa kehittämishankkeissa. Alueen nimeä tai sijaintia klikkaamalla pääsee listauksen linkeistä verkkosivuille, joista löytyy tarkempaa hankekohtaista tietoa.

Kartasta löytyvät kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen hankkeet Innokylän verkkosivuilta. Lisäksi kartasta löytyvät hyvinvointialueiden omat hankesivut sekä sosiaalisen median tilit. Jatkossa karttasivulle tulee linkkejä muun muassa Työkykyohjelman hankkeisiin. 

Innokylä on verkkosivu, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen. Sote-uudistuksen alueelliset hankkeet kootaan Innokylän verkkosivuille.

Tästä kartan sivuille https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta

Kommentoi kirjoitusta.

Osa nuorista bunkkeroituu

Perjantai 7.1.2022 klo 6:17

Etsivä nuorisotyö vaikuttaa olevan yksi harvoja korona-ajassa laajasti palvelevia tahoja. Mielenterveyspalveluihin joutuu jonottamaan ja nettiin siirtyneisiin palveluihinkin tarvitsee usein pankkitunnuksen – jota monella nuorella ei edes ole.

Kun esimerkiksi mielenterveys- tai sosiaalipalvelut ovat huonommin saavutettavissa, nuoret vetäytyvät. Jotkut vanhastaan tutut nuoret ovat saattaneet ottaa etäisyyttä muun yhteiskunnan ohella myös etsiviin nuorisotyöntekijöihin.

Haasteeksi tilanne muodostuu etsivälle nuorisotyölle siksi, että yhteistyökumppanit, kuten oppilaitokset ja sosiaalityön palvelut, eivät ole ilmoittaneet tipahtaneista nuorista yhtä paljon kuin ennen koronaa.

Etsivä nuorisotyö on jatkossakin kunnan toimintaa samoin kuin nuorisotyö. Ne eivät siirry sotealueelle. Verkostojen on oltava jatkossa vahvat sekä kouluihin ja oppilaitoksiin että uusiin sotetoimijoihin, jotta avun tarpeessa olevat voidaan tavoittaa.

Lisää https://yle.fi/uutiset/3-12260320

Kommentoi kirjoitusta.

HYVÄÄ LOPPIAISTA!

Torstai 6.1.2022 klo 13:38

Loppiaisen jälkeen ke 12.1 alkaa ennakkoäänestys

Jos olet äänioikeutettu, sinulle postitetaan äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään sinulle Suomi.fi-palveluun.

Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Muista äänestää aluevaaleissa!

Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Hyvinvointialueen tehtävät ja toimiala

Vaaleissa äänestetään hyvinvointialueista. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen alueellaan sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä (hyvinvointialueen rajattu yleinen toimiala). Hyvinvointialueen itselleen ottamia tehtäviä voivat olla ainakin lakisääteisiin tehtäviin liittyvä kansainvälinen toiminta sekä hyvinvointialueiden keskinäinen edunvalvonta.

Hyvinvointialue voi alueellaan tai yhdessä toisen hyvinvointialueen kanssa myös tämän hyvinvointialueen alueella harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Hyvinvointialueesta annettavassa laissa säädetään myös hyvinvointialueen toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla.

Tehtäväsiirrot kuntien ja hyvinvointialueiden välillä

Hyvinvointialue voi hoitaa kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään sopimuksella hyvinvointialueen hoidettaviksi kunnista siirretyt kuntien vapaaehtoiset tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet hyvinvointialueelle rahoituksen ja jotka liittyvät hyvinvointialueen tehtäväalaan.

Hyvinvointialue voi myös sopia tehtävänsä järjestämisvastuun siirtämisestä yhdelle tai useammalle kunnalle, jolla on hyvinvointialueen arvion mukaan riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminta

Hyvinvointialueet voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja hyvinvointiyhtymä.

Hyvinvointiyhtymä voi toimia vain tukipalvelujen tuottamiseen liittyvissä tehtävissä. Hyvinvointiyhtymälle ei voida siirtää järjestämisvastuuta.

https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »