KD Valtuustokolumni 9.2017

Sunnuntai 8.10.2017 klo 21:42


SOTEMAKUuudistus odotuttaa toteutumistaan vielä pari vuotta. Jos uudistus toteutuu suunnitellusti, vuoden 2020 alusta kunnan ydintehtäviksi muodostuvat kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman turvaaminen. Toimintatavat muuttuvat, keskeiseksi nousee kuntalaisten osallisuus.

SOTEn jälkeinen kunta on avoin ja kuntalaisia aktivoiva, siksi on jo nyt muutettava toimintaa aivan uudenlaisten osallisuutta mahdollistavien toimintatapojen löytämiseksi, tarvitaan kuntalaisraateja, palautemahdollisuuksia, kokemusasiantuntijoiden ja vaikuttamistoimielinten mukaan saamista. Kuntalaisten osallistuminen ei ole jatkossa enää vain ”kuulemista”, mielipiteet on otettava huomioon jo toimintaa suunniteltaessa.

 Kuntalaisten ohella yhteisöjen ja yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön on rakennettava aivan uusia toimintatapoja, Esa Suutalan kolumnissaan ideoimaa mallia (Miten olisi Into Lapua LS 14.9.2017) voisi jatkojalostaa nykyistä laajemman ja tasapuolisemman yhteistyön saamiseksi lapualaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

 Uusittu kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.6.2017. Lakiin on koottu muiden uudistusten ohella säännökset kunnan vaikuttamistoimielimistä, joita ovat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Lapualla näillä toimielimillä on osin jo melko pitkä elinkaari, mutta uudistetun lain mukaan niille on annettava leveämpi liikkumatila ja mahdollisuus osallistua aidosti kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan omaa väestöryhmää koskevissa asioissa.

 Muutos edellyttää Lapuallakin uudenlaisia toimintamuotoja, vaikkapa aluksi linjakeskusteluita johtoryhmän ja hallituksen kanssa niin että nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen ja ongelmien korjaamiseen on oikeasti mahdollista. Kuntalaisten ääni on saatava paremmin kuuluviin - ja samalla on tarkasteltava luottamushenkilötyöryhmien tehtäväkokonaisuuksia.  

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2016 nostetaan rohkeasti ja aiheesta esiin lukuisten työryhmien sekavahko kokonaisuus, joka on omiaan aiheuttamaan toiminnan tempoilua, roolien hämärtymistä ja tiedonkulun katkoksia. Erikoinen ilmiö on tiettyjen luottamustehtävien kiinnittyminen muutamiin luottamushenkilöihin toimielimen sijasta. Viime kaudella henkilöt toimivat puheenjohtajistossa, nyt ko. henkilöt ja samat asiat hoidetaan kaupunkisuunnittelujaostossa. Sen esityslistaa tai muistioita ei vielä ole löytynyt mistään. Muissa kunnissa tai kaupungeissa ei tällaista toimintatapaa ole.

 Kaupungin ja kaupunkilaisten etu edellyttää selkeää valmistelua ja päätöksentekoa niin, että päättäjillä on edellytykset tehdä päätöksiä riittävän ja ajoissa saadun valmistelutiedon turvin – lukion rakentamiskustannusten noususta päättäjät ja koulujen suunnittelutoimikunnan jäsenetkin saivat tiedon vasta paikallislehden sivuilta. Hyvinvointi ja elinvoima rakentuvat vain riittävän tiedon ja reilun yhteistyön aineksista.

                     

Helena Lahtinen, KD, kaupunginvaltuuston II. varapuheenjohtaja


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini