Helena Lahtinen Kokoomuksen ehdokkaana eduskuntavaaleihin

Sunnuntai 4.11.2018 klo 20:39


Sai­raan­hoi­ta­ja, ter­vey­den­hoi­ta­ja ja hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri He­le­na Lah­ti­nen on lu­pau­tu­nut La­pu­an ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si. Se mer­kit­see sitä, et­tä Lah­ti­nen sa­mal­la myös vaih­taa puo­lu­et­ta kris­til­lis­de­mok­raa­teis­ta ko­koo­muk­seen.

– Olen ol­lut kris­til­lis­de­mok­raat­tien edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaa­na Vaa­san vaa­li­pii­ris­sä ai­kai­sem­mis­sa vaa­leis­sa. Puo­lu­een pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa ker­roin, et­tä en ase­tu enää eh­dol­le. Sit­ten tuli yl­lät­tä­vä yh­tey­de­not­to ko­koo­muk­ses­ta, sa­noin eh­kä. Jat­koim­me kes­kus­te­lua, ja löy­sim­me yh­tei­sen suun­nan. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pää­tin, et­tä ha­lu­an an­taa oman asi­an­tun­te­muk­se­ni yh­tei­seen käyt­töön. Vir­ka­töi­de­ni kaut­ta mi­nul­la on ko­ke­mus­ta, tie­tä­mys­tä ja näyt­töä pai­kal­li­ses­ti, mut­ta myös alu­eel­li­ses­ti ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti, He­le­na Lah­ti­nen ker­too.

Hän sa­noo pie­nen puo­lu­een ja ryh­män edus­ta­ja­na seu­ran­neen­sa si­vus­ta asi­oi­ta ja huo­man­nut, et­tä vain yh­des­sä te­ke­mäl­lä ja luot­ta­mus­ta ra­ken­ta­mal­la asi­oi­ta voi­daan vie­dä eteen­päin.

– Mie­lel­lään oli­sin läh­te­nyt eh­dol­le si­tou­tu­mat­to­ma­na, mut­ta suu­ri puo­lue pys­tyy an­ta­maan vah­van taus­ta­tu­en, Lah­ti­nen to­te­aa

https://www.lapuansanomat.fi/uutiset/helena-lahtinen-kokoomuksen-ehdokkaana-eduskuntavaaleihin-6.1.47373.3521beea4f


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini