Kokoomuksen sinivihreä verouudistus keventää sekä ansiotulojen että eläkkeiden verotusta

Maanantai 8.4.2019 klo 22:17


Kokoomus haluaa toteuttaa sinivihreän verouudistuksen, jossa verotuksen painopistettä siirretään ansiotuloverotuksesta haittaveroihin. Rakenteellisen muutoksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja tavoitteena on 75 % työllisyysaste vaalikauden lopussa.

Ansiotuloveron kevennys on tähän yksi konkreettinen keino. Ansiotuloverotusta kevennetään vaalikauden aikana miljardilla eurolla. Toteutuksessa huomioidaan suhdannetilanne ja ajoitus päätetään asiantuntijavalmistelun pohjalta. Kevennys toteutetaan kautta linjan kaikille palkansaajille, koska työn verotus on haitallista kaikissa tuloluokissa. Kevennys kohdistuisi myös eläkeläisille.

Veronkevennys katetaan vastaavasi kiristämällä haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotusta. Päästö-, haitta- ja kulutusveroja korotetaan, jotta työn verotusta voidaan laskea ja työnteon kannustimia parantaa. Tämä parantaa työllisyyttä ja vähentää suurinta eriarvoisuuden lähdettämme eli korkeaa työttömyyttä.

Sosiaaliturvan on seurattava kuluttajahintojen kehitystä kompensoiden ympäristö- ja haittaverojen kiristymistä. Tämänkin edellytyksenä on, että yhä useampi on töissä ja että työn verotus on keveämpää. Työn verotuksen keventäminen ja muun verotuksen kiristäminen toteutetaan asteittain ja muutokset tehdään huolehtien kilpailukyvystä. Kokonaisveroaste ei nouse. Rakenteellinen muutos, jolla halutaan nimenomaan parantaa Suomen kilpailukykyä.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini