VALTUUSTOALOITE / OMAISHOITO khn listalla 20.12.

Sunnuntai 19.12.2021 klo 13:59


Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan Omaishoitajaliiton mukaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Omaishoitaja voi olla myös etäomaishoitaja.

Omaishoito on edullista ja riittävästi resursoituna myös inhimillistä. Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen maksaa noin 63 000 euroa vuodessa. Omaishoito maksaa vuodessa 12 000 euroa, jos omaishoidonpalkkio on 440 €/kk, omaishoitajalla kolme vapaapäivää kuukaudessa ja hoidettava tällöin tehostetussa palveluasumisessa, jossa hoitovuorokausi 186 €.

Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) säätää omaishoidosta. Sen mukaan kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Lain 3 a § mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lapualla oli vuonna 2020 111 yli 65-vuotiaiden iäkkään omaishoitosopimusta ja 49 vammaishoidon omaishoitosopimusta. Vuonna 2020 ei TP2020 mukaan tehty yhtään omaishoitajien/ perhehoitajien terveystarkastusta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että omaishoidettavien hyvän hoidon turvaamiseksi ja omaishoitajien hyvinvoinnin parantamiseksi omaishoidon resursointia vahvistetaan selkeästi. Hoidettavien ohella omaishoitajien terveystarkastuksia sekä työtä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita on lisättävä todellisia tarpeita vastaavasti.

 Lapualla 28.6.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Linkki esityslistalle https://lapua.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_20122021/Valtuustoaloite__omaishoidon_resurssien_(1484)


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini