Tarvitaan uusia tapoja, ei pelkkiä puheita

Lauantai 8.1.2022 klo 19:54


Hyvinvointialue tarvitsee toimiakseen uusia ideoita ja toimintatapoja.

Neuvola ja perhekeskus tarvitaan lähelle eikä kouluterveydenhuollosta ei pidä siirtää työntekijöitä muualle. Sinne pitää sen sijaan kehittää sähköisiä terveystarkastuksia, chatti- ja keskusteluapua, varsinkin kun korona vaikeuttaa pitkäkestoisesti normaalia toimintaa.

Ensiavun päivystyksiin päätyvien yksinäisten vanhusten hoitoa varten tarvitaan toimintamalli ja moniammatillinen tiimi, joka ottaa kopin, selvittää avuntarpeen ja kotiin tuotavat palvelut, jos niiden avulla kotona vielä selviytyy.

Omaishoitajien tuki on toteutettava kattavammin ja henkilökohtaisen budjetoinnin avulla mahdollistettava paremmin vammaisen arjen selviytyminen ja toimintakyky. Vammaisten lasten vanhempien tukiverkostoista ja koulunkäynnin tuesta on alueen ja kunnan huolehdittava yhdessä.

Työikäisten toimintakyvyn vahvistamiseen tarvitaan moniammatillisen työryhmän arviointia ja kuntoutusta – ja alueen ja kunnan yhteistyötä työllisyyden hoidon siirtyessä kuntien vastuulle.

Perustason diabetesosaamista tarvitaan kaikkialla terveydenhuollossa, mutta lisäksi myös keskitetty ja moniammatillinen diabeteksen osaamiskeskus. Mielenterveysavun saatavuus on toteutettava perustasolla. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on kokeilussa ohjatun omahoidon toimintatapa, jolla tarjotaan nopeaa apua niin että masennuksen, ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon voi saada ammattilaisen tuella työkaluja ja seurantaa.

Palveluiden on oltava tarpeesta ja asiakkaasta riippuen lähellä, keskitettyjä tai etäpalveluita. Alueen virtuaalisia verkostoja voivat olla esimerkiksi perhekeskus ja Varsinais-Suomessa valmisteilla oleva digiklinikka. Se mahdollistaa etänä yhteydenoton, konsultaation ja palveluiden saatavuuden virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.

Näiden uusien tapojen avulla väestön hyvinvointi paranee ja se vähentää kustannuksia. Hyvinvointi tulee halvemmaksi.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini