Yhteistyötä ja toimintamalleja

Sunnuntai 16.1.2022 klo 13:04


Kunta ja hyvinvointialue ovat tasavertaisia juridisia toimijoita ja sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä alueelle kunnan suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyöksi.

Tämän yhteistyön määrä ja laatu ratkaisee yksittäisen asiakkaan ja perheen avun ja tuen vaikuttavuuden, mutta samalla sekä kunnan että alueen talouden kantokyvyn.

Lastensuojelussa yhden lapsen laitossijoitus maksaa yli 60 000 € vuodessa. Joka päivä 7-8 nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Työiän kestävän syrjäytymisen hinta on Valtiontalouden tarkastusviraston laskelmien mukaan 1,2 miljoonaa euroa.

Työllisyyden hoito on siirtymässä kuntien vastuulle. Kunnat maksavat Kelalle pitkäaikaistyöttömyyden raipparahakustannuksia, esimerkiksi vuonna 2020 Kauhava 549 375 €, Lapua 491 787 € ja Seinäjoki 4 141 275 €. Työttömyys on vähäistä, Etelä-Pohjanmaalla vain 6,1 % marraskuussa 2021, mutta pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.

Liikkumattomuus maksaa. UKK-instituutin arvion mukaan vuosikustannukset ja tuottavuuden menetykset ovat jopa 3,2–7,5 miljardia euroa, jos mukaan lasketaan terveydenhuollon, koti- ja laitoshoidon kustannukset, verotulomenetykset, työttömyyskulut sekä syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset.

Kunnan ja alueen tiivis yhteistyö ja nimenomaan varhaisen tuen toimintarakenteet ovat edellytys lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäksi myös työikäisten, vammaisten ja ikäväestön toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä.

Kuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintojen on löydettävä uudet tavat yhteistyöhön keskenään ja alueen kanssa samalla kun uusi alue vastaa hakee muotoaan. Soteuudistus on haaste alueelle, mutta samalla myös kunnalle. Perhekeskuksen ja ikäkeskuksen sekä liikunta- ja elintapaneuvonnan kehittämisestä on hyvä aloittaa yhdessä kolmannen sektorin, seurakunnan ja liikuntajärjestöjen kanssa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini