Kaupunginvaltuustossa 31.1.2022 Kokoomuksen aloitteita

Sunnuntai 30.1.2022 klo 17:55


Maanantaina 31.1.2022 Lapuan kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemiä aloitteita, aiheina omaishoito, kiusaaminen ja ajatuspaja, aloitteet nettisivulla ei-luettavina oheismateriaaleina, mutta kokonaisuudessaan alla. Tässä linkki esityslistaan https://lapua.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_3112022

VALTUUSTOALOITE /  Etelä-Karjalan malli käyttöön kouluissa

Lapuan kaupungin pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii sitkeästi yhteiskunnassamme ja kouluissa.

Kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä kiusaaminen voi jättää vakavia koko elämän mittaisia ja syviä vaurioita. Kiusaaminen jättää jälkensä myös kiusaajaan.

Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä ainoaa ratkaisumallia ei ole, mutta toimivaa mallia kannattaa monistaa. 

Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa ovat kummankin huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lapuan kaupungissa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi saadaan nykyistä selkeämmät ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

 Lapualla 8.3.2021

 Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

VALTUUSTOALOITE / Ajatuspaja Lapua

Ajatushautomo tai ajatuspaja on yleensä asiantuntijoista koostuva organisaatio, joka toimii melko itsenäisesti poliittisten, taloudellisten ja muiden elinten rinnalla pohtimassa tavoitteenasetteluja, keinoja niiden saavuttamiseksi sekä keskeisiä menettelytapakysymyksiä.

Esitämme, että Lapua käynnistää oman ajatuspajan. Lapuan ajatuspaja ei olisi pienen piirin juttu, vaan avoin kaikille kuntalaisille, henkilöstölle, päättäjille. Teemakohtaiseen pajaan kutsuttaisiin erityisiä kuntalaisryhmiä, kuten nuoret, ikäihmiset, vammaiset, yrittäjät, vanhempainyhdistykset. Saatuja ideoita hyödynnettäisiin kaupungin kehittämistyössä. Ajatuspajan avulla Lapuan elinvoimaa ja hyvinvointia päästään kehittämään yhdessä tuumin.

Lapualla 17.5.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

VALTUUSTOALOITE /  OMAISHOITO

Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan Omaishoitajaliiton mukaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Omaishoitaja voi olla myös etäomaishoitaja.

Omaishoito on edullista ja riittävästi resursoituna myös inhimillistä. Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen maksaa noin 63 000 euroa vuodessa. Omaishoito maksaa vuodessa 12 000 euroa, jos omaishoidonpalkkio on 440 €/kk, omaishoitajalla kolme vapaapäivää kuukaudessa ja hoidettava tällöin tehostetussa palveluasumisessa, jossa hoitovuorokausi 186 €.

Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) säätää omaishoidosta. Sen mukaan kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Lain 3 a § mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lapualla oli vuonna 2020 111 yli 65-vuotiaiden iäkkään omaishoitosopimusta ja 49 vammaishoidon omaishoitosopimusta. Vuonna 2020 ei TP2020 mukaan tehty yhtään omaishoitajien/ perhehoitajien terveystarkastusta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että omaishoidettavien hyvän hoidon turvaamiseksi ja omaishoitajien hyvinvoinnin parantamiseksi omaishoidon resursointia vahvistetaan selkeästi. Hoidettavien ohella omaishoitajien terveystarkastuksia sekä työtä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita on lisättävä todellisia tarpeita vastaavasti.

Lapualla 28.6.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini