VALTUUSTOALOITE / Vaikuttamistoimielinten roolin vahvistaminen

Sunnuntai 13.3.2022 klo 13:39


Kokoomuksen valtuustoryhmä teki 7.3.2022 kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen vaikuttamistoimielinten roolin vahvistamisesta

VALTUUSTOALOITE:

Kuntalaki säätää kunnan asukkaiden osallistumisoikeudesta.  Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto sekä huolehdittava näiden toimintaedellytyksistä.

Lain mukaan kunnan - ja jatkossa myös hyvinvointialueen - vaikuttamistoimielimille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä edellä mainittujen kuntalaisryhmien hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Esitämme, että Lapuan kaupungin vaikuttamistoimielimille annetaan nykyistä vahvempi ja näkyvämpi, kuntalain mukainen rooli kaupungin toiminnan ja asukkaitten hyvinvoinnin kehittämisessä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisää https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini