Resilienssi auttaa selviytymään

Sunnuntai 24.4.2022 klo 19:08


MIELI125 -sivuilla löytyy tietoa, tukea ja apua mielenterveyden hyvinvointiin ja arjen tilanteisiin

Ihmisen kyky selviytyä ja löytää sopeutumiskeinoja rakentuu jo kasvuympäristöstä lähtien, ja muokkautuu myöhemmissä elinolosuhteissa. Resilienssiä rakentavat samat suoja- ja riskitekijät, jotka rakentavat myös mielenterveyttä.

Selviytymiseen tai lannistumiseen vaikuttaa osaltaan eri tekijöistä koostuva kokonaiskuormitus. Mutta sen sijaan, että kamelin selän katkaisisi se viimeinen oljenkorsi, resilienssi auttaa myös hahmottamaan omaa jaksamista, vähentämään kuormitusta, rajaamaan ja sanomaan “ei”.

Kuin­ka re­si­liens­siä voi ke­hit­tää?

Resilienssi koostuu psyykkisistä ominaisuuksista, toiminta- ja ajattelutavoista, joita voi kehittää jokaisessa ikävaiheessa:

  • Pystyvyys ja luottamus. Ihminen luottaa itseensä ja ympäristöönsä sekä uskoo kykyynsä saada asioita aikaiseksi.
  • Realistinen optimismi. Henkilö kykenee tarkastelemaan kutakin tilannetta samaan aikaan myönteisesti ja realistisesti. Hän ei pyri kerralla kokonaistavoitteeseen, vaan pilkkoo  sen pienempiin osiin.
  • Impulssien hallinta. Ihminen kykenee keskittymään johonkin asiaan  ja sulkemaan pois mielestä turhat ärsykkeet, niin että toiminta vie asioita eteenpäin.
  • Kyky ymmärtää syy-seuraussuhteita. Henkilö kykenee tarkkailemaan tilanteita kokonaisvaltaisesti ja ulkopuolisesta  näkökulmasta. Näin hän pystyy tekemään yhteenvetoja ja löytämään ratkaisuja.
  • Kyky rajata. Ihminen kykenee huolehtimaan omista rajoistaan ja sanomaan tarvittaessa “ei”.
  • Kyky säädellä tunteita haastavissa tilanteissa. Toimintakyky säilyy voimakkaistakin vaikeista tunteista huolimatta. Ihminen ei mene lukkoon tai paniikkiin, vaan pystyy säilyttämään siinä määrin mielenrauhaansa, että kykenee käyttämään selviytymiskykyjään ja toimimaan.
  • Uteliaisuus ja altistuminen uusille asioille. Ihminen on utelias  ja rohkea kokeilemaan uusia asioita, mikä auttaa henkilökohtaista ja ammatillista kasvua.
  • Empaattisuus. Henkilö kykenee asettumaan toisten asemaan  ja tunnetiloihin sekä ymmärtämään muita.

Itsetuntemus auttaa vahvistamaan resilienssiä, samoin se, että arjen hallinnan taidot kuten uni, lepo ja palautuminen sekä arjen rytmi ovat kunnossa.

Tutkimusten mukaan selviytymiskykyä tukee esimerkiksi se, että osaa auttaa muita, eli toisten tukeminen vaikkapa vapaaehtoistyön muodossa vahvistaa resilienssiä.

Lisää https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/mita-mielenterveys-on/resilienssi-auttaa-selviytymaan/


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini